Pedigree SelfiStix

 FOTOSESIJOS LAIMĖTOJAS

Laurynas Šimkus


 

Žaidimo #PEDIGREEselfieLT taisyklės

1. PRODUKTO PLATINTOJAS
1.1. UAB „Mars Lietuva”, įmonės kodas 111446581, adresas Statybininkų g. 2, p.d. 14, LT-96002, Gargždai, Lietuva.

2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
2.1. UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas, 302344405, adresas Vokiečių g. 26, LT-01130 Vilnius, Lietuva.

3. ŽAIDIMO TERITORIJA
3.1. Žaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ
4.1. Žaidimas prasideda 2018 07 01 ir baigiasi 2018 07 31.

5. PRIZAI
5.1. Žaidimo prizas – profesionali šuns ir jo savininko fotosesija. Tai 15 profesionalių nuotraukų, padarytų studijoje arba lauke. Studija užtikrina skaitmeninius ir spausdintus nuotraukų formatus.
5.2. Fotosesiją įgyvendinanti studija – Tomo Kaunecko fotostudija, fotografė – Gintarė Užtupytė.

6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS
6.1. Norėdamas dalyvauti žaidime, dalyvis nuo 2018 07 01 iki 2018 07 31 turi padaryti asmenukę su savo šunimi ir publikuoti ją socialiniame tinkle „Facebook“ arba „Instagram“ su grotažyme #PEDIGREEselfieLT. Dalyvio profilis turi būti viešas.
6.2. Laimėtojo rinkėjas turi teisę neišduoti prizo jo laimėtojui, jei šis atliko veiksmų keliančių pagrįstų abejonių dėl dalyvavimo žaidime teisėtumo.
6.3. Kampanijos organizatorius nepriisima atsakomybės už:
6.3.1. galimus nuostolius, patirtus dalyviui atsiimant prizą;
6.3.2. pasėkmių dėl dalyvio klaidingai ar netiksliai nurodytų detalių.

7. DALYVAVIMO TERMINAS
7.1. Dalyviai žaidime gali dalyvauti nuo 2018 07 01 iki 2018 07 31.

8. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
8.1. Laimėtojus nustatant dalyvauja visi dalyviai. Prizo nustatymas paremtas šuns ir jo šeimininko nuotraukos surinktu „patinka“ kiekiu.

9. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
9.1. Laimėtojų vardai paskelbiami per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų išrinkimo (2018 07 31) tinklalapyje www.pedigree.lt.

10. PRIZO ATSIĖMIMAS
11. Norėdamas atsiimti prizą – profesionalią šuns ir jo šeimininko fotosesiją – laimėtojas turi darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 susisiekti su UAB „Big Idea LT” tel. Nr. +370 5 213 2354 ir susitarti dėl prizo atsiėmimo.
11.1. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas privalo pateikti asmens identifikavimo dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar ID kortelę) ir pasirašyti prizo gavimo patvirtinimo dokumentą nurodant savo asmeninę informaciją.
11.2. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas sutartu metu turi atvykti į fotostudiją Vilniuje.
11.3. Prizai nekeičiami į grynuosius pinigus ar kitus produktuis ar prizus.
11.4. Prizų negalima atsiimti vėliau nei 2018 08 31.
11.5. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2018 08 31, tampa UAB „Mars Lietuva” nuosavybe.
12. PRETENZIJOS IR JŲ PERŽIŪRA
12.1. Žaidimo dalyviai gali pateikti savo pretenzijas dėl žaidimo raštu iki 2018 08 15 UAB „Big Idea LT“.
12.2. Visos pretenzijos bus peržiūrėtos ir dalyviui pateikti atsakymai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos.

13. DALYVAVIMO APRIBOJIMAS
13.1. Žaidime draudžiama dalyvauti UAB „Mars Lietuva” ir UAB „Big Idea LT“ darbuotojams.
13.2. Jei taisyklės pažeidžiamos ir žaidimo laimėtoju paskelbiamas tam teisės neturintis asmuo, prizas lieka UAB „Mars Lietuva“ nuosavybe.

14. PRIVATUMO POLITIKA
14.1. Dalyvaudami žaidime ir pateikdami mums bet kokius savo asmens duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.

14.2. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

14.3. Dalyvaudami žaidime jūs pateikiate mums šiuos duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos jūsų duomenis. Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite toliau dalyvauti žaidime.

14.4. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes naudojame žaidimo laimėtojo nustatymo tikslais, taip pat susisiekimo su jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas. Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

14.5. Jūsų asmens duomenis taip pat galime naudoti, teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@groupidea.lt arba paštu: UAB „Big Idea LT”, Vokiečių 26, Vilnius LT- LT-01130, Vilnius. Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti mūsų naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.

14.6. Visus jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Žaidimų ir loterijų organizavimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokiame žaidime ir 1 mėnesį nuo dalyvavimo pabaigos. Žaidimo ir loterijos laimėtojo asmens duomenis saugome 10 metų. Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo dalyvavimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

14.7. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, o taip pat tvarko šią internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

14.8. Duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

14.9. Mes imamės reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

14.10. Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu el. pašto adresu info@groupidea.lt arba paštu: UAB „Big Idea LT”, Vokiečių 26, Vilnius LT- LT-01130, Lietuva, susipažinti su mūsų tvarkomais duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

14.11. Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.
 

 

 

Jūsų šuo vertas geriausio maisto
Jūsų šuo vertas geriausio maisto
Šunų kramtalai „Dentastix“
Šunų kramtalai „Dentastix“
Ėdalas šunims „Pedigree“
Ėdalas šunims „Pedigree“
Klausimai ir atsiliepimai
Klausimai ir atsiliepimai